Tervetuloa ympäristöaiheisen blogin pariin!

Ylimääräisen lämmön myynti

Lämpöä ja sitä kautta energiaa syntyy koko ajan kaikkialla: toimistoissa, kodeissa, tehtailla ja loppujen lopuksi ihan kaikkialla. Optimaalinen tilanne olisi, jos kaikki tämä lämpö, jota kutsutaan hukkalämmöksi, saataisin talteen ja sitä kautta takaisin muille käyttäjille. Tällä hetkellä monessa tilanteessa ja monessa paikassa leijailee lämpöä, joka menee vaan tyhjyyteen eikä siitä saada minkäänlaista hyötyä lämmittämiseen. Tällainen tilanne on myös ilmaston kannalta huono, sillä niin sanotusti uuden lämmön tuottamisessa joudutaan usein käyttämään jotain raaka-ainetta ja nimenomaan huonoimmassa tilanteessa jotain raaka-ainetta, joka on uusiutumaton kuten öljy ta kivihiili. Monet sähköyhtiöt ovat alkaneet ostaa yrityksille tai taloyhtiöille kertynyttä ylimääräistä sähköä eli periaatteessa hukkalämmön haalimisella voisi kartuttaa kukkaroa ylimääräisen lämmön myynnillä sekä sen lisäksi olisi se todella ympäristöystävällistä. Tässä kirjoituksessa paneudutaan siihen mitä on lämmön myynti ja miten yritykset voisivat kerätä hukkalämmöt talteen. Lisätietoa lämmitysmuodoista ja niiden tehokkuudesta saa mm. palveluntarjoajilta, esimerkiksi ProPellet Oy:ltä 

Mitä hukkalämpö siis on ja miten sitä voitaisiin kerätä?

Hukkalämpö on energiaa, joka menee hukkaan. Se on lämmöltään matalamman puoleista ja esimerkiksi mikäli se halutaan hyödyntään kaukolämpöverkossa, tarvitsee se ensin jalostamista. Lämpöä on arvioitu menevän hukkaan noin 30 ydinvoimalan verran Euroopassa. Tämä hukkalämpö on sellaista, joka olisi periaatteessa käyttökelpoista eli se ei laske mukaansa yksityiskoteja tai yleisiä rakennuksia. 30 ydinvoimalan verran hukkalämpöä voitaisiin kerätä jo pelkästään suurista datakeskuksista sekä muista suurista tehtaista. Lämmön myynnin kannalta on hukkalämmön kerääminen myös todettu hyvin tuottavaksi, sillä sillä on sanottu olevan 30 prosentin tuottomarginaali. Isolla kaavalla tämän pitäisi vaikuttaa suuresti yrityksen tulokseen positiivisesti ja samalla yritys saisi positiivista mainetta tekemällä hyvää maapallolle. Hukkalämpö saadaan kerättyä eräänlaisilla lämmöntalteenottolaitteistoilla, jotka perusidealtaan perustuvat lämpöpumppuihin. 

Isoimmat sähköyhtiöt ostavat asiakkailtaan ylimääräiset lämmöt, ja jo tällä hetkellä esimerkiksi Helsingissä 75 tuhatta asuntoa lämmitetään kierrätetyllä sähköllä. Lämmön myynnin kannalta tarkoittaa se yritykselle kassavirtaa, joka voi olla huomattava, riippuen tietenkin kerätystä määrästä. Toinen esimerkki on Mäntsälästä, jossa paikallisesta datakeskuksesta, saadaan vuositasolla kerättyä pelkästään tästä yhdestä datakeskuksesta niin paljon lämpöä, että se kattaa noin puolet Mäntsälän keskustan alueen lämmöstä. Datakeskukseen asennettujen lämmöntalteenottolaitteistojen jälkeen on sähkön hintoja pystytty laskemaan Mäntsälässä.


jaa